להחניק את החנק

לקוח: מכון פסגות

הקמה מחדש של אתר "להחניק את החנק", קורס מקוון לטיפול בחרדת חנק מבין "מכון פסגות" בהובדלת ד"ר ניר עישר. תשתית הקורס בנויה על מערכת LearnDash, ומעליה בוצעו התאמות רבות לתוכן הקורס הספציפי. הפרויקט כלל אינטגרציה עם מערכת סליקה לרכישת מנויים לקורס.

עיצוב:

הדס עישר שוורץ

מרכיבי הפרויקט:

תפריט נגישות