Chelouche Gallery

לקוח: גלריה שלוש לאמנות עכשווית

הקמת אתר חדש לגלריה שלוש (אוצרת: נירה יצחקי). הפרויקט כלל מיפוי, ייבוא וטיפול בתכני האתר הקודם של הגלריה, שהיה מהוותיקים באינטרנט הישראלי.

אנה חייט (Incertum)

מרכיבי הפרויקט:

תפריט נגישות