Kolehad.org

לקוח: מיזם "כל אחד ממקומו"

(האתר לא פעיל כיום)

הקמת אבטיפוס מבוסס WordPress עבור המיזם "כל אחד ממקומו" בהובלת יקיר שגב, ובתמיכת בית התפוצות – מוזיאון העם היהודי. האתר שימש מאגר מידע בנושאי מנהגי היהדות, מנקודת מבט פלורליסטית. האתר מיועד לחילונים, מסורתיים ודתיים כאחד.

מרכיבי הפרויקט:

תפריט נגישות