Kolehad.org

kolehad.org - הדמיית עמוד הבית

הקמת אבטיפוס מבוסס WordPress עבור המיזם "כל אחד ממקומו" בהובלת יקיר שגב, ובתמיכת בית התפוצות – מוזיאון העם היהודי. האתר שימש מאגר מידע בנושאי מנהגי היהדות, מנקודת מבט פלורליסטית. האתר מיועד לחילונים, מסורתיים ודתיים כאחד.

אתר המתמחים

איפיון ממשק משתמש במסגרת פרויקט שדרוג אתר המתמחים של ההסתדרות הרפואית בישראל. פיתוח ASPX: אמיל סלבין

מערכת ניתוח תוכן

איפיון תשתית, ארכיטקטורת מידע וממשק משתמש למערכת ניתוח תוכן עבור מחלקת המחקר של חברת Buzzilla. באמצעות המערכת, חוקרי Buzzilla דוגמים שיחות (כתבות, פוסטים, ציוצים וסטטוסים מרחבי הרשת) כדי לקודד אותם לצורך ביצוע מחקרי הקשבה.

באזילה 3.0

כמנהל המוצר של חברת המחקר והניטור Buzzilla, איפיינתי את התשתית, ארכיטקטורת המידע וממשק המשתמש של גרסה 3.0 של המערכת, המשרתת לקוחות בינוניים וגדולים בכל ענפי המשק, במגזר הציבורי וכן לקוחות ממשלתיים ובטחוניים. המערכת מאפשרת למשתמשיה לקבל התראות בזמן אמת על אזכורי מונחים המעניינים אותם, וכן לבצע ניתוחים מורכבים של מגמות בהיקף השיח ואופיו.

מערכת ניהול התמחות

איפיון תשתית, ארכיטקטורת מידע וממשק משתמש ל"מערכת ניהול התמחות" עבור ההסתדרות הרפואית בישראל. המערכת נועדה לתיעוד תהליך ההכשרה של המתמחים ברפואה בישראל, ולניטור מהלכה התקין של ההתמחות. המערכת, המשלבת רכיבי חתימה דיגיטלית, הושקה לשלב הפיילוט במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע.

תפריט נגישות